Chính sách bán hàng

Chính sách chiết khấu đối với cá nhân, cơ sở sản xuất có lượng hóa đơn mua hàng đạt số lượng,  mức thời gian định kỳ. (áp dụng khách hàng mới và thường xuyên).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁ NHÂN- CƠ SỞ SẢN XUẤT.

I. CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN.

Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

– Hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả 2 bên.

– Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

– Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ đơn hàng đạt số lượng hàng quý của cá nhân, cơ sở sản xuất mua hàng.

– Cam kết bảo vệ tối đa cho quý khách hàng, đối tác trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

II. CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH:

 1. Chiết khấu mua hàng có số lượng lớn:
 • Dựa theo số lượng hàng mua theo theo hóa đơn hàng quý, cá nhân, cơ sở sản xuất sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho cá nhân và cơ sở sản xuất của Xuân Xuân.
 • Khi đạt đủ doanh số mua hàng với số lượng lớn hàng quý, cá nhân – cơ sở sản xuất sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ thỏa thuận.
 • Chính sách chiết khấu này độc lập với chiết khấu đối dành cho các nhà phân phối, đại lý và được tiến hành song song và toàn bộ khách hàng mang tính chất cá nhân, cơ sở sản xuất.
 1. Chính sách giá, bảo vệ giá:

Ø Giá mua hàng:

 • Căn cứ vào kết quả mua hàng với số lượng lớn, cá nhân – cơ sở sản xuất sẽ được hưởng chính sách giá tương ứng.
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho cá nhân và cơ sở sản xuất.

Ø Bảo vệ giá.

 1. Ưu đãi – công nợ
 • Trên cơ sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, cá nhân cơ sở sản xuất sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.
 • Đồng thời nếu đạt mức khối lượng mua hàng, có tính chất liên tục … cá nhân, cơ sở kinh doanh sẽ được hưởng theo chính sách theo chiết khấu hàng tháng hay theo quý đối với khối lượng hóa đơn mua hàng đạt mức theo quy định.

III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

 1. Hỗ trợ về PR – Marketing:

Ø Cá nhân – cơ sở sản xuất sản phẩm sử dụng sản phẩm của Xuân Xuân được hỗ trợ  theo các chương trình PR kích cầu của Xuân Xuân. Thông tin về sản phẩm sẽ được đẳng tải kèm theo chương trình khuyến mại đăng trên website của công ty.

Ø Cá nhân – cơ sở sản xuất được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Xuân Xuân.

Mọi thông tin, thắc mắc vui lòng liên hệ Xuân Xuân để biết thêm chi tiết.