Hình ảnh công ty

Nhà xưởng sản xuất đậu giá, đậu tách vỏ
1470788998152_3877 1470788998114_3876 1470788998178_3878 1470788998227_3880 Xuong san xuat dau gia