Vừng bóc vỏ Ấn Độ Xuân Xuân

Thông tin về sản phẩm

Vừng  bóc vỏ Ấn Độ
  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Độ sach: 99.99%
  • Tạp chất: 0,01%
  • Hạt khác màu: 0,01%
  • Độ ẩm: 5-6%
  • Độ dầu: 50%
  • Đóng gói: 25kg/bao, 50kg/bao.