Những lợi ích không ngờ từ hạt lạc

Lạc nhân vốn là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực của Nghệ An. Hiện nay, tỉnh Nghệ An chiếm gần 1/4 diện tích trồng lạc của cả nước, đứng đầu về sản xuất lạc nhân. 20 huyện, thành, thị xã của tỉnh đều trồng lạc, trong đó có 6 huyện là Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Cửa Lò, Thanh Chương và thành phố Vinh đã hình thành vùng chuyên canh lạc và mô hình trồng lạc công nghệ cao phục vụ xuất khẩu.

Với diện tích tự nhiên 16.487 km2, hình thành các vùng rõ rệt như miền biển, đồng bằng, trung du và miền núi, khí hậu bốn mùa nhiều nắng và mưa, độ ẩm cao (80 – 85%), tỉnh Nghệ An phù hợp với các loại cây công nghiệp lâu năm và ngắn ngày. Trong đó, lạc là loại cây công nghiệp ngắn ngày có diện tích gieo trồng lớn, năng suất cao, phù hợp với các loại đất ở các vùng đất cát ven biển, đất bãi ven sông, đất phù sa cổ và đồi dốc.

Wer über die einzelnen tanzpädagogen mehr in erfahrung bringen möchte, ghostwriter findet weitere informationen in den kurzprofilen.